подут

подут
прил. - набъбнал, надут, нараснал, уголемен, увеличен, издут, изпъкнал
прил. - подпухнал, отекъл
прил. - дебел, издаден
прил. - гърбав

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • подутюженный — подут юженный; кратк. форма ен, ена …   Русский орфографический словарь

  • подутюживать — подут юживать, аю, ает …   Русский орфографический словарь

  • подутюживаться — подут юживаться, ается …   Русский орфографический словарь

  • подутюжить — подут южить, жу, жит …   Русский орфографический словарь

  • гърбав — прил. гърбат прил. прегърбен, извит, превит, крив, изкривен, приведен прил. издут, подут, изпъкнал …   Български синонимен речник

  • дебел — прил. пълен, тлъст, угоен, месест, шишкав, надебелял, напълнял, затлъстял прил. едър, голям, обемист, плътен, набит прил. гъст, компактен прил. подут, издут, издаден прил. корпулентен …   Български синонимен речник

  • издаден — прил. изпъкнал, издут, релефен, изваден прил. публикуван, печатан, обнародван, отпечатан прил. предаден, съобщен, разкрит прил. висок, издигнат прил. висящ, увиснал, провесен, надвесен прил. подут, дебел …   Български синонимен речник

  • издут — прил. подут, дебел, издаден прил. изпъкнал, гърбав прил. надут, подпухнал …   Български синонимен речник

  • изпъкнал — прил. издаден, издут, надут, подут, тумбест прил. излязъл навън, релефен прил. висок, издигнат прил. гърбав прил. щръкнал, надвиснал …   Български синонимен речник

  • надут — прил. подут, набъбнал, дебел, голям, едър, наедрял, подпухнал, уголемен, увеличен прил. горделив, горд, надменен, възгордял се, наперен, наперчен, високомерен, арогантен, пренебрежителен, нахален, самонадеян, нагъл прил. преувеличен, прекален,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”